::naslovna::

::proizvodi & usluge::

::vijesti & poslovi::

::reference::

::galerija projekata::

::kontakt::

 

       
       
       
   

:: kontakt  

 

 

 
 

:: naslovna ::
:: usluge ::
:: vijesti ::
:: reference ::
:: galerija ::
:: kontakt ::

 
 

 

Kontakt


  

 

:: Za sve informacije o proizvodima i uslugama možete kontaktirati ProMar Design

e-mailom, telefonom ili telefaksom:

ProMar Design d.o.o.
Professional Marine Design Company
Metova 10
21216 Kaštel Novi
Hrvatska
    Tel: +385-21-235-319
    Fax: +385-21-235-229
    Mob: +385-98-99-77-947
E-mail:
vinko.strizic@promardesign.com
Web:
www.promardesign.com

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::naslovna::

::proizvodi & usluge::

::vijesti & poslovi::

::reference::

::galerija projekata::

::kontakt::

 

© ProMar Design d.o.o. 2010.